PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 các bài tuyên truyền phòng chống bệnh học đường năm học 2015-2016 09/05/2016 [HyperLink19]
2 Kế hoạch phòng chống lụt bão và bảo vệ cơ sở vật chất 25/05/2016 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 03/10/2016 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu số 1, áp dụng từ 21/8/2017 20/08/2017 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2017 - 2018 12/09/2017 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 17 - 18 17/09/2017 [HyperLink19]
7 QUY CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 13/09/2017 [HyperLink19]