PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Điểm khảo sát khối 6 - năm học 2017-2018 Bùi Thị Như Hoa [HyperLink19]
2 Phiếu đánh giá giờ dạy năm học 2016 - 2017 Bùi Thị Như Hoa [HyperLink19]
3 Giáo án dạy minh họa chuyên đề Toán Bùi Thị Như Hoa [HyperLink19]
4 kich ban tong ket nam hoc 2014-2015 Bùi Thị Vân Anh [HyperLink19]
5 ke hoach tongdoicua c van anh2014 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
6 Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra học kì 2 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
7 Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra học kì 2 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra học kì 2 trường THCS Hồng Thái Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra học kì 2 trường THCS Văn Hội Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra học kì 2 trường THCS Ninh Thành Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra học kì 2 trường THCS Hồng Dụ Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra học kì 2 trường THCS Hồng Dụ Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
13 Danh sách học sinh khối 6,7,8,9 Đào Thị Nhàn [HyperLink19]
14 ho so nhan su chuan van anh Bùi Thị Vân Anh [HyperLink19]
15 ho so nhan su chuan van anh Bùi Thị Vân Anh [HyperLink19]
16 ho so nhan su chuan van anh Bùi Thị Vân Anh [HyperLink19]
17 Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2015 Bùi Thị Như Hoa [HyperLink19]
18 hồ so nhân sư cua vân anh Bùi Thị Vân Anh [HyperLink19]
19 Hồ sơ nhân sự của trần thị hồng xuân Trần Thị Hồng Xuân [HyperLink19]
20 Hồ sơ nhân sự của trần thị Hồng xuân Trần Thị Hồng Xuân [HyperLink19]
123