PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bộ đề tự luyện thi THPT môn Toán (40 đề) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
2 Điểm khảo sát môn toán 8 Bùi Thị Như Hoa [HyperLink19]
3 Đề khảo sát giữa kì 2 mon toán năm 2014 - 2015 Đào Thị Nhàn [HyperLink19]
4 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Sinh (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
5 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Toán (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
6 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn GDCD (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
7 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Địa 9 (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
8 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn sử (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
9 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Văn (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
10 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
11 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Hóa (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
12 Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Môn Lý (Năm 2012- 2013) Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
13 Don xin tang luong thuong xuyen quy 4 nam 2014 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
14 Bản theo dõi chất lượng của hiệu trưởng năm 2013 - 2014 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
15 Tai lieu cua chi luong gui cac khoan thu chi Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
16 tai lieu cua phong ve chuyen mon 1 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
17 tai lieu cua phong ve chuyen mon Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
18 tai lieu cua phong ve HNVC Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
19 So theo daoi chuyen mon 2014- 2015 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
20 Đề thi thử vào THPT cả hai đợt năm họ 2014- 2015 Nguyễn Đình Phong [HyperLink19]
123