Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách đạo đức 172 3107700
2 Sách tham khảo khối 6 177 3160700
3 Sách tham khảo khối 7 227 4479900
4 Sách tham khảo khối 8 248 6095600
5 Sách tham khảo khối 9 267 7914512
6 Sách nghiệp vụ 285 4181000
7 Sách giáo khoa 832 6042000
8 Sách tham khảo 1222 34413703
 
TỔNG
3430
69395115
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hồng Thái
Địa chỉ: Xã Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương - Điện thoại 03203769356 - Email: 209thcshongthai@gmail.com
Hiệu trưởng: Ngô Văn Trị
30299510