PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai08:29:25
2Khách vãng lai08:27:33
3Khách vãng lai08:06:48
4Khách vãng lai07:30:41
5Khách vãng lai06:42:22
6Khách vãng lai06:25:29
7Khách vãng lai05:32:46
8Khách vãng lai04:25:50
9Khách vãng lai03:21:32
10Khách vãng lai02:17:05
11Khách vãng lai01:09:31
12Khách vãng lai00:50:54
13Khách vãng lai00:47:11
14Khách vãng lai00:47:10
15Khách vãng lai00:10:26
20 4 2021