PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc6A371111
2Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc6B371111
3Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc7A431111
4Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc7B441111
5Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc8A251111
6Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc8B261111
7Bùi Thị DịuCông nghệ6A37    
8Bùi Thị DịuCông nghệ6B37    
9Bùi Thị DịuCông nghệ7A43    
10Bùi Thị DịuCông nghệ7B44    
11Bùi Thị DịuCông nghệ8A25    
12Bùi Thị DịuCông nghệ8B26    
13Bùi Thị DịuCông nghệ9A37    
14Bùi Thị DịuCông nghệ9B35    
15Nguyễn Thị CúcĐịa lí6A37    
16Nguyễn Thị CúcĐịa lí6B37    
17Đỗ Thị HòaĐịa lí7A43    
18Đỗ Thị HòaĐịa lí7B44    
19Nguyễn Thị CúcĐịa lí8A25    
20Nguyễn Thị CúcĐịa lí8B26    
21Nguyễn Thị CúcĐịa lí9A37    
22Nguyễn Thị CúcĐịa lí9B35    
23Nguyễn Thị HảiGdcd6A37    
24Nguyễn Văn ĐăngGdcd6B371111
25Nguyễn Văn ĐăngGdcd7A431111
26Nguyễn Văn ĐăngGdcd7B441111
27Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd8A251111
28Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd8B261111
29Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd9A371111
30Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd9B351111
31Đào Thị NhànHóa học8A251231
32Đào Thị NhànHóa học8B261231
33Đào Thị NhànHóa học9A371231
34Đào Thị NhànHóa học9B351231
35Trần Thị Hồng XuânLịch sử6A37    
36Trần Thị Hồng XuânLịch sử6B37    
37Nguyễn Thị HảiLịch sử7A43    
38Nguyễn Thị HảiLịch sử7B44    
39Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử8A25    
40Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử8B26    
41Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử9A37    
42Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử9B35    
43Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật6A371111
44Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật6B371111
45Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật7A431111
46Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật7B441111
47Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật8A251111
48Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật8B261111
49Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật9A371111
50Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật9B351111
51Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ6A37    
52Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ6B37    
53Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ7A43    
54Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ7B44    
55Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ8A25    
56Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ8B26    
57Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ9A37    
58Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ9B35    
59Nguyễn Thị HảiNgữ văn6A37    
60Nguyễn Thị HảiNgữ văn6B37    
61Nguyễn Văn ĐăngNgữ văn7A43    
62Nguyễn Văn ĐăngNgữ văn7B44    
63Đỗ Thị HòaNgữ văn8A25    
64Đỗ Thị HòaNgữ văn8B26    
65Trần Thị Hồng XuânNgữ văn9A37    
66Trần Thị Hồng XuânNgữ văn9B35    
67Phạm Thị Lan AnhSinh học6A372311
68Phạm Thị Lan AnhSinh học6B372311
69Đào Thị NhànSinh học7A432311
70Đào Thị NhànSinh học7B442311
71Đào Thị NhànSinh học8A252311
72Đào Thị NhànSinh học8B262311
73Đào Thị NhànSinh học9A372311
74Đào Thị NhànSinh học9B352311
75Bùi Thị SángThể dục6A37    
76Bùi Thị SángThể dục6B37    
77Bùi Thị SángThể dục7A43    
78Bùi Thị SángThể dục7B44    
79Bùi Thị SángThể dục8A25    
80Bùi Thị SángThể dục8B26    
81Bùi Thị SángThể dục9A37    
82Bùi Thị SángThể dục9B35    
83Phạm Thị Lan AnhToán6A37    
84Phạm Thị Lan AnhToán6B37    
85Hà Thị BíchToán7A43    
86Hà Thị BíchToán7B44    
87Nguyễn Đình PhongToán8A25    
88Ngô Văn TrịToán8B26    
89Hà Thị BíchToán9A37    
90Nguyễn Đình PhongToán9B35    
91Bùi Thị DịuVật lí6A37    
92Bùi Thị DịuVật lí6B37    
93Bùi Thị DịuVật lí7A43    
94Bùi Thị DịuVật lí7B44    
95Hà Thị BíchVật lí8A25    
96Bùi Thị DịuVật lí8A25    
97Bùi Thị DịuVật lí8B26    
98Hà Thị BíchVật lí8B26    
99Hà Thị BíchVật lí9A37    
100Hà Thị BíchVật lí9B35