PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc6A371111
2Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc6B371111
3Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc7A431111
4Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc7B441111
5Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc8A251111
6Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc8B261111
7Bùi Thị DịuCông nghệ6A371321
8Bùi Thị DịuCông nghệ6B371321
9Bùi Thị DịuCông nghệ7A431211
10Bùi Thị DịuCông nghệ7B441211
11Bùi Thị DịuCông nghệ8A251321
12Bùi Thị DịuCông nghệ8B261321
13Bùi Thị DịuCông nghệ9A371211
14Bùi Thị DịuCông nghệ9B351211
15Nguyễn Thị CúcĐịa lí6A371111
16Nguyễn Thị CúcĐịa lí6B371111
17Đỗ Thị HòaĐịa lí7A431211
18Đỗ Thị HòaĐịa lí7B441211
19Nguyễn Thị CúcĐịa lí8A251111
20Nguyễn Thị CúcĐịa lí8B261111
21Nguyễn Thị CúcĐịa lí9A371211
22Nguyễn Thị CúcĐịa lí9B351211
23Nguyễn Thị HảiGdcd6A371111
24Nguyễn Văn ĐăngGdcd6B371111
25Nguyễn Văn ĐăngGdcd7A431111
26Nguyễn Văn ĐăngGdcd7B441111
27Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd8A251111
28Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd8B261111
29Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd9A371111
30Nguyễn Thị Thanh HuyềnGdcd9B351111
31Đào Thị NhànHóa học8A251231
32Đào Thị NhànHóa học8B261231
33Đào Thị NhànHóa học9A371231
34Đào Thị NhànHóa học9B351231
35Trần Thị Hồng XuânLịch sử6A371111
36Trần Thị Hồng XuânLịch sử6B371111
37Nguyễn Thị HảiLịch sử7A431211
38Nguyễn Thị HảiLịch sử7B441211
39Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử8A251211
40Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử8B261211
41Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử9A371111
42Nguyễn Thị Thanh HuyềnLịch sử9B351111
43Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật6A371111
44Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật6B371111
45Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật7A431111
46Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật7B441111
47Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật8A251111
48Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật8B261111
49Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật9A371111
50Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật9B351111
51Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ6A372221
52Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ6B372221
53Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ7A432221
54Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ7B442221
55Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ8A252221
56Nguyễn Thị GiangNgoại ngữ8B262221
57Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ9A372221
58Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ9B352221
59Nguyễn Thị HảiNgữ văn6A372351
60Nguyễn Thị HảiNgữ văn6B372351
61Nguyễn Văn ĐăngNgữ văn7A432351
62Nguyễn Văn ĐăngNgữ văn7B442351
63Đỗ Thị HòaNgữ văn8A252351
64Đỗ Thị HòaNgữ văn8B262351
65Trần Thị Hồng XuânNgữ văn9A372461
66Trần Thị Hồng XuânNgữ văn9B352461
67Phạm Thị Lan AnhSinh học6A371311
68Phạm Thị Lan AnhSinh học6B371311
69Đào Thị NhànSinh học7A431311
70Đào Thị NhànSinh học7B441311
71Đào Thị NhànSinh học8A251311
72Đào Thị NhànSinh học8B261311
73Đào Thị NhànSinh học9A371311
74Đào Thị NhànSinh học9B351311
75Bùi Thị SángThể dục6A371231
76Bùi Thị SángThể dục6B371231
77Bùi Thị SángThể dục7A431231
78Bùi Thị SángThể dục7B441231
79Bùi Thị SángThể dục8A251231
80Bùi Thị SángThể dục8B261231
81Bùi Thị SángThể dục9A371231
82Bùi Thị SángThể dục9B351231
83Phạm Thị Lan AnhToán6A372331
84Phạm Thị Lan AnhToán6B372331
85Hà Thị BíchToán7A432331
86Hà Thị BíchToán7B442331
87Nguyễn Đình PhongToán8A252331
88Ngô Văn TrịToán8B262331
89Hà Thị BíchToán9A372331
90Nguyễn Đình PhongToán9B352331
91Bùi Thị DịuVật lí6A371121
92Bùi Thị DịuVật lí6B371121
93Bùi Thị DịuVật lí7A431121
94Bùi Thị DịuVật lí7B441121
95Bùi Thị DịuVật lí8A251121
96Bùi Thị DịuVật lí8B261121
97Hà Thị BíchVật lí9A371321
98Hà Thị BíchVật lí9B351321