PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thành Chung
   Sinh ngày: 23/12/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2014 - 2015
   Ngô Tiến Đạt
   Sinh ngày: 19/05/2002  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Khuyến khích cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Hoàng Lan
   Sinh ngày: 12/04/2002  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba cấp huyện môn Tiếng anh
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Thị Hồng Trang
   Sinh ngày: 20/07/2002  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Khuyến khích cấp huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Quốc Tuấn
   Sinh ngày: 03/02/2002  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Văn Long
   Sinh ngày: 23/07/2002  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Khuyến khích cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Mai Hương
   Sinh ngày: 10/02/2001  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Khuyến khích cấp huyện môn Tiếng anh
   Năm học: 2013 - 2014
   Trịnh Huyền Trang
   Sinh ngày: 27/10/2001  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Khuyến khích cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Thị Thu Hiền
   Sinh ngày: 15/05/2001  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở:
   Thành tích:    Giải Ba cấp huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Trịnh Thị Thu Hương
   Sinh ngày: 08/10/2001  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở:
   Thành tích:    Giải Khuyến khích cấp huyện môn Tiếng anh
   Năm học: 2013 - 2014
123